שירים: עשייה

בחזרה לכל השירים


יצירה, בניה, בריאה, צמיחה

מדע ומתמטיקה


 
The Big Bang Theory


 
Bohemian Gravity
(words below the video)


I will derive
(words below the video)


בחזרה לכל השירים