שאלות נפוצות

מהם ערכים חיוביים?

בקצרה, אלו ערכים שתורמים לרווחה ולאושר ומקטינים סבל.
לפירוט, ראו כאן.

מה הקשר בין ערכים חיוביים לאמנות?

יש יצירות אמנות שמבטאות ערכים חיוביים. לדוגמה, שירים בשבח החברות, הסובלנות, ואחריות חברתית. ויש יצירות אמנות שמבטאות ערכים שליליים או נייטראליות.

הפרוייקט "אמנות למען ערכים חיוביים" יוזם יצירה של עבודות אמנות חדשות המבטאות ערכים חיוביים ומעוררות השראה. אמנות כזו יכולה לתרום להפצת ערכים כאלה בחברה.