תוכנית פעולה

חזון

הנחלת ערכים חיוביים בחברה דרך השפעה תרבותית וחינוכית.

מוטיבציה: תועלות בריאותיות, חברתיות, וכלכליות

ככל שנטמיע יותר ערכים חיוביים בחלקים נרחבים יותר של החברה, כך החברה תזכה לתועלות רבות – קיראו על כך כאן.

דרכי פעולה

כדי לשנות את דפוסי החשיבה והפעולה של אנשים בהתנהלותם האישית עם עצמם ובאינטראקציה שלהם עם אחרים, צריך להבין את המקור של הדפוסים האלה: התרבות. צריך גם להבין את המנגנונים דרכם התרבות מופצת, כדי שנוכל להפיץ תרבות טובה יותר המבוססת על ערכים חיוביים.

הפצת דפוסי חשיבה והתנהגות המבוססים על ערכים חיוביים יכולה להתבצע במספר אפיקים ופרוייקטים כמפורט כאן.

מטרה מרכזית

להקים אירגון שמטרתו הנחלת ערכים חיוביים בחברה במגוון דרכים. כשם שרוב האנשים יודעים (דרך פירסומים ודרכים נוספות) על אירגונים כמו החברה להגנת הטבע, האגודה למלחמה בסרטן, ואור ירוק, העוסקים כל אחד בתחומו, כך מטרתנו שרוב האנשים ידעו על האירגון שמטרתו הנחלת ערכים חיוביים בחברה.