מעורבות בשילטון

על בסיס ערכי האחריות האישית והאכפתיות, אל לנו להשאיר את הפוליטיקה לפוליטיקאים. הפרוייקט יעודד מעורבות נרחבת של אזרחים בכל דרגות השילטון המקומי והארצי.

[פרטים נוספים בקרוב…]