חינוך למנהל תקין

שכיחות מעשי השחיתות השילטונית ממשיכה לגדול. הפרוייקט יפעל לחינוך למודעות לערכי המנהל התקין ואחריותיות (accountability), מתוך הבנה שרק טיפול בסימפטומים (נסיונות חקיקה ואכיפה, חשיפת מקרי שחיתות) לעולם לא יפתור את שורש הבעיה.

[פרטים נוספים בקרוב…]