תו החיוביות

הפרוייקט יעניק "תו ערכים חיוביים" לאנשים, אירגונים, ופרוייקטים המביאים לכדי הנחלת ערכים חיוביים (אחד או יותר) בקנה מידה נרחב בחברה.

באופן דומה ל"תו מידות לאפקטיביות" לעמותות, "התו החברתי" לעסקים, תו אמון הציבור להגינות בעסקים, וכיו"ב.

[פרטים נוספים בקרוב…]