מניעת אלימות

שכיחות מעשי האלימות בתוך משפחות, בבתי-הספר, במועדונים, ועוד גדלה בעשורים האחרונים. הפרוייקט יפעל לקידום וחיזוק יוזמות לחינוך להימנעות מאלימות ויישוב סיכסוכים בדרכי שלום, על בסיס עקרונות תקשורת לא-אלימה.

[פרטים נוספים בקרוב…]