ערכים

הערכים המופשטים ביותר קובצו תחת קבוצה אחת של אידאלים.

סוג מיוחד של ערכים הוא זכויות האדם.

מאגר חוזקות וסגולות אופי נמצא כאן.