זכויות האדם

על זכויות האדם קיראו בפרק "זכויות האדם" בחוברת הוגנות וחירות.