אידאלים

אידאלים הם ערכים מאוד נרחבים, שלחלקם קשה לתת הגדרה מדוייקת. לא תמיד ברור כיצד ליישם אותם, או מתי בדיוק יש להציב להם גבולות. המצב יותר ברור לגבי הערכים האחרים המופיעים תחת שש הקבוצות בחלק זה של האתר, כי רובם מתארים חוזקות-אופי (character strengths) או סגולות-אופי (virtues), ובד"כ ברור כיצד ליישם אותם.

פסול

סבל, אומללות
שיעבוד
ניהיליזם, חוסר תוחלת
שקר וכזב
קידוש המוות
קולקטיביזם: רמיסת רצון הפרט ל"טובת הכלל"
עריצות
שנאה

רצוי

אושר
חופש, חירות (freedom, liberty)
משמעות
אמת
ערך החיים
ייחודיות הפרט
זכויות אדם
אהבה