חוזקות וסגולות אופי

סגולות אופי (או: מעלות-אופי, virtues), וחוזקות אופי (character strengths) הן תכונות אופי מוערכות, התורמות לרווחת האדם ולהצלחתו, להקטנת סבל ולהגדלת אושר, אצלו ואצל הזולת. קיבצנו אותן תחת שש הקבוצות הבאות:

הערה: מאגר התכונות כאן הוא הרחבה של המאגר שבספר "חוזקות וסגולות-אופי" – Character Strengths and Virtues של הפסיכולוגים כריסטופר פטרסון ומרטין זליגמן.הספר הוא סיכום מחקר שמטרתו היתה להציג מדדים של אידאלים הומניסטיים למעלות אופי המבוססים על מחקר אמפירי מדעי קפדני שבחן תרבויות רבות ממקומות שונים בהווה ובמהלך ההיסטוריה.