סקרנות (curiosity)

תכונת האופי של סקרנות (curiosity) היא בסיסית וחיונית לשרידות: בדיקת השטח לזיהוי מזון וטורפים, לימוד כישורים חדשים, ועוד.

פסול

אדישות
חוסר דימיון
שמרנות
קיבעון
בורות
טיפשות
אמונה עיוורת
התפתות להאמין לכל דבר
שטחיות
השתעממות
צרות אופקים
חשיבה עמומה, מבולבלת
עילגות

רצוי

סקרנות
יצירתיות
חדשנות
למידה
ידע
חכמה
מחקר
ספקנות
התעמקות
התעניינות
פתיחות, רוחב אופקים
חשיבה חדה
רהיטות

הערה: סקרנות כאן אינה כוללת רכילות (לשון הרע) או חטטנות, כי אלו תכונות שמנוגדות לטוב-לב.