חוסן (resilience)

חוסן (resilience) כולל אוסף תכונות שמאפשרות לפרט להשיג מטרות, להתגבר על מכשולים, להתאושש בקלות ממאורעות שליליים, ולהתמקד מחדש. אלו ערכים כגון:

פסול

שבריריות, נירפות, תשישות
גופני: חולי, נוקשות, חולשה
נפשי:
  *   הססנות
  *   חוסר עקביות
  *   היכנעות, רפיסות
  *   חוסר סבלנות
  *   ויתור בקלות
  *   עיגול פינות, חפיפניקיות
  *   לחכות שאחרים יעשו
  *   פחדנות
  *   פסימיות גורפת
קהילתי:
  *   נפרדות, בדידות
  *   תחרותיות
  *   טמינת הראש בחול
סביבתי: ניצול יתר של משאבים

רצוי

חוסן, עמידות
חוסן גופני: בריאות, גמישות, חוזק פיסי
חוסן נפשי:
  *   נחישות
  *   התמדה
  *   איתנות (סבילות)
  *   סבלנות
  *   תושיה
  *   מצוינות
  *   נקיטת יוזמה
  *   אומץ לב
  *   אופטימיות אחראית
חוסן קהילתי:
  *   קשרי קהילה
  *   מנגנוני חינוך ועזרה לזולת
  *   מוכנות למצבי חירום
חוסן סביבתי (אקולוגי)

בדף הזה יש הרבה סיפורים מעוררים השראה על אנשים שהתגברו על אסונות, מלחמות, מחלות, ותאונות בזכות חוסן נפשי ותעצומות נפש.